top of page

RGM Ronnie Gardiner Methode

 

'Zet je brein in beweging'

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren

 

 

 

RGM  !     

Muziek voor je brein…een vrolijke oefenmethode!

We gaan we aan de slag met ritmes van muziek.
We oefenen de ritmes door te klappen, stappen, slaan op de knieën.  
We oefenen eerst met een trommel, daarna op muziek.
Er komen steeds meer bewegingen bij.
Bij de bewegingen horen ook woorden die we uitspreken.
Bij de woorden horen symbolen die we zien op een beamer.

In de symbolen worden de kleuren rood en blauw gebruikt om duidelijk te maken met welke zijde van het lichaam geoefend wordt. Rood staat voor linkerzijde (rechterhersenhelft), blauw voor de rechterzijde (linkerhersenhelft).

Als er tijd over is luisteren we naar ontspannen muziek of zingen we een lied!

RGM is een afkorting voor: Ronnie Gardiner Methode.
Ronnie Gardiner is een bekende Amerikaanse drummer. Hij heeft deze methode ontwikkelt.
Het is een oefenmethode die de zintuigen prikkelt.


De methode maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor en gevoel.

Het doel van deze methode is om de samenwerking tussen linker-en rechter hersenhelft te verbeteren en de aanleg van nieuwe netwerken in de hersenen te stimuleren. Hierdoor kunnen natuurlijke patronen, die eerder waren verstoord, worden hersteld.

Tijdsduur:  60 min.  ( 8 lessen)
Kosten :     € 10,00 per persoon

RGM is in 1993 geïntroduceerd binnen de gezondheidszorg in Zweden en later ook in Engeland, de Verenigde Staten en Israël. Het is een oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen stimuleert. RGM werd oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met hersenschade en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zoals CVA (hersenbloeding) en de ziekte van Parkinson. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD) en bij mensen met Burn out en/of depressieve klachten.

De methode maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor en gevoel. Tijdens het oefenen leest en interpreteert de deelnemer de op een scherm geprojecteerde symbolen naar een beweging die wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbooltje, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden verschillende zintuigen tegelijkertijd geprikkeld. Het klinkt mogelijk nogal ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd.
Het doel van de methode is om de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft te verbeteren en de aanleg van nieuwe netwerken in de hersenen te stimuleren. Hierdoor kunnen natuurlijke patronen, die eerder waren verstoord, worden hersteld.

www.rgm-nederland.nl

bottom of page