top of page

KLANK

Op het conservatorium in Zwolle studeerde ik Schoolmuziek. Een prima opleiding die mij de mogelijkheid bood mijzelf op meerdere kunstzinnige vlakken te ontwikkelen. Met meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs heb ik geleerd hoe essentieel en onmisbaar kunstexpressie is voor kinderen, pubers en volwassenen. Het spelen en ontdekken van de eigen mogelijkheden op welk niveau dan ook bieden het kind handvatten, vertrouwen en plezier.

Momenteel werk ik als freelancer. Zo ondersteun ik o.a. leerkrachtenteams in het (S)BO, zodat zij in staat zijn om op eigen wijze het vak muziek in praktijk te brengen. Zingen, luisteren, bewegen, spelen en schilderen op muziek zijn voor mij de belangrijkste elementen die afwisselend in mijn lesaanbod te vinden zijn.

PIANOLES

Ik geef les aan kinderen en volwassenen op basis van de klassieke methode. Daarnaast is er ruimte voor improvisatie, en bied ik Jazz-en poprepertoire aan. Ik volg het talent van mijn leerlingen en de ontwikkeling van hun stijl en voorkeur. Aan zeer jonge leerlingen (vanaf 6 jaar) geef ik ter voorbereiding; geluidsspelletjes, ritmespel en liedjes.
Een aantal keren in het seizoen geef ik een groepsles waarbij de leerlingen naar elkaar luisteren en/of meespelen met een ander instrument.
Elk jaar zijn er twee voorspeelavonden voor ouders en kinderen.

Muziek op maat

Teamtraining voor leerkrachten

Muziekonderwijs in de basisschool heeft veel mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Ik wil scholen graag laten zien wat het vak muziek inhoudt en hoe ik als docent ermee om ga.
Ik heb daarbij een aantal doelen voor ogen die zo goed mogelijk verwezenlijkt moeten worden, maar die anderzijds ook haalbaar moeten zijn gezien het niveau van de leerlingen en de medewerking van de leerkrachten en de school (werkmaterialen, instrumenten, ruimte en tijd)

 

 

TEAMTRAINING

Coaching

Zangcoaching “ZIN IN ZINGEN”

cursus en workshops voor leerkrachten

Inspirerende workshop Muziek & Dans

voor leerkrachten en docententeams PO en VO

bottom of page