top of page

"Mijn werk is mijn passie
Ik doceer en inspireer mensen in klank en kleur"

Marlous Klekamp

"Kunst omvat alle talen van kinderen, zorgt voor verbindingskracht en spoort aan tot onderzoeken, concentreren, voelen, beleven en verwonderen. Door middel van kunstzinnige werkvormen kijk je met een ander perspectief naar de verschillende manieren waarop kinderen leren. De mogelijkheden die kunstzinnige werkvormen bieden verruimen je blik. Een ruime blik verruimt het leren.

Ik inspireer en begeleid leerkrachten in het (Speciaal) Basis Onderwijs. zodat zij gemotiveerd hun muzieklessen kunnen geven. 

Muziekonderwijs in de basisschool heeft veel mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Ik wil scholen graag laten zien wat het vak muziek inhoudt en hoe ik als docent en coach ermee om ga.
 

"Musiceren, begeleiden, tekenen en schilderen maken het voor mij mogelijk om tot expressie te komen. Het is een vorm van communicatie, het verbindt me met wie ik ben.

Het multidisciplinair werken geeft mij een gevoel van vrijheid, zorgt voor energie, beweging en interactie. Graag deel ik mijn enthousiasme, stimuleer ik iedereen die op zijn eigen wijze op zoek is naar expressie en authenticiteit.

Je hoeft alleen maar op pad te gaan..."

bottom of page